dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

niedziela, 11 września 2011

Rodzaje kwiatów

Rodzaje kwiatów


Ze względu na zróżnicowaną budowę i ekologię, kwiaty dzielić można ze względu na rozmaite kryteria. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należy m.in. barwa okwiatu, obecność lub brak zapachu, trwałość kwiatu. 


W nauce stosowane są najczęściej następujące kryteria:
Podział ze względu na płeć
 • Kwiaty dzielą się na obupłciowe (hermafrodytyczne), w których występują jednocześnie pręciki i owocolistki oraz jednopłciowe (rozdzielnopłciowe), w których wykształciły się tylko pręciki lub tylko owocolistki. 
 • Kwiaty jednopłciowe są zatem kwiatami męskimi lub żeńskimi. Dla roślin nagonasiennych charakterystyczne są kwiaty jednopłciowe, zaś u okrytonasiennych najczęściej spotykany typem kwiatów są kwiaty obupłciowe. W przypadku roślin o kwiatach jednopłciowych na jednej roślinie mogą wykształcić się kwiaty wyłącznie jednego typu żeńskie lub męskie, są to rośliny dwupienne (np. cis, wierzba) lub też kwiaty obu płci, rośliny jednopienne (np. sosna, leszczyna, kukurydza). Dosyć często spotyka się formy mieszane. 
 • Występują także formy nijakie (bez pręcików i słupków), które służą za powabnie (kwiaty brzeżne u chabra bławatka).
 
Podział ze względu na specyfikę zapylania
 
Zdecydowanie częściej występują w przyrodzie kwiaty przystosowane do zapylania obcym pyłkiem (pochodzącym z innego kwiatu lub rośliny). Kwiaty takie nazywane są obcopylnymi (allogamicznymi). Ich przeciwieństwo, kwiaty zapylające się własnym pyłkiem, nazywane są samopylnymi (autogamicznymi). Wśród samopylnych wyróżnia się kwiaty klejstogamiczne – nigdy nie otwierające się. Wśród kwiatów obcopylnych wyróżnia się kwiaty hydrogamiczne (właściwe czyli podwodne oraz nadwodne), kwiaty wiatropylne oraz kwiaty zapylane przez zwierzęta. (zpidiogamia, w tym entomogamia, ornitogamia, teriogamia)
 
 
Podział ze względu na dostępność miodników
 
 • kwiaty z łatwo i powszechnie dostępnymi miodnikami,
 • kwiaty z częściowo ukrytymi miodnikami,
 • kwiaty z całkowicie ukrytymi miodnikami,
 • kwiaty bez miodników (tzw. kwiaty pyłkowe).
 
Podział ze względu na kształt okwiatu
 
 • kwiaty talerzykowate
 • kwiaty lejkowate
 • kwiaty dzwonkowate,
 • kwiaty trąbkowate,
 • kwiaty wargowate
 • kwiaty motylkowate,
 • kwiaty głównkowate i koszyczkowate,
 • kwiaty pułapkowe i paściowe.
 
 
  
 
 
Zapraszamy do zapisania się na naszego newslettera,zespół www.nasze-kwiaty.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz